fredag 17 april 2009

Barns välfärd under krisen

Kristdemokraten och socialministern Göran Hägglund klarade inte av att ge ett enda svar till barnen. När kommer en barnkonsekvensanalys av regeringens skatte- och arbetsmarknadspolitik och när kommer ett åtgärdsprogram för barns välfärd under krisen?
Ickesvaret är sorgligt för Hägglund men framförallt för barnen.

En hand upp alla som tror att världen tar sig snabbare ur krisen om regeringar sitter med armarna i kors och väntar på ännu sämre tider. Jag tror inte det. Det är nu det krävs ledarskap och handling. Det är nu vi måste ge människor hopp om att vi ser en framtid efter krisen. Det är nu vi ska investera i jobb och utbildning för att ge människor och länder framtidstro. Det är nu vi ska vara noga med att inte återupprepa gamla misstag. Vi vet att under 90-talets kris ökade barnfattigdomen. Det tog många år innan barnfattigdomen sjönk igen. Nu är vi inne i en ny djup lågkonjunktur och barns välfärd drabbas hårt av regeringens passivitet. Och ansvarig minister klarar inte av att svara på enkla raka frågor.

Kolla gärna in hela ordväxlingen på Riksdagens hemsida från frågestunden den 2 april. Kan också rekommendera Rädda Barnens rapport om barns välfärd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar